Újtikos, Arany János út 12.

+36 52/ 391-960

ÜDVÖZÖLJÜK

ÚJTIKOS

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

EFOP-1.5.3-16-2017-00014 "Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében"

 

Alapadatok

Pályázó neve: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

A projekt megnevezése: Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.5.3-16 – Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye) Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település): Hajdúböszörmény  

Megítélt összeg: 500 000 000 Ft

A támogatás aránya: 100%

Támogatási döntés dátuma:

Forrás: ESZA

Ország: Magyarország

 

Beavatkozási kategória: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Közigazgatás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

 

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999999 – ESZA

 

Projekt összköltség: 500 000 000.- Ft.

A projekt összefoglalása

 

A „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás települések esetében” című támogatási kérelem az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívás keretében került benyújtásra. A megítélt 500 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megkezdődött a humán szolgáltatások fejlesztését célzó projekt megvalósítása Hajdúböszörményben és térségében.

 

A projektet az EFOP-1.5.3-16-2017-00014 kódszámú pályázat keretében konzorciumban valósítja meg Hajdúböszörmény Város Önkormányzata. A konzorciumi partnerek: Görbeháza Község Önkormányzat, Újszentmargita Község Önkormányzata, Újtikos Község Önkormányzata, Folyás Község Önkormányzata, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és 1 civil szervezet, a Keleti Főcsatorna Egyesület. A konzorcium vezetője Hajdúböszörmény Város Önkormányzata. A konzorciumi önkormányzatok összes lakónépessége: 35.921 fő.

 

A projekt keretében Hajdúböszörmény, Görbeháza, Újszentmargita, Újtikos és Folyás településeken az alábbi tevékenységek fognak megvalósulni: humán közszolgáltatásokat ellátó szakemberek kerülnek alkalmazásra, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése és a vidék megtartó képességének erősítése.

 

A helyi kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítését szolgáló programok, közösségi és egészségügyi prevenciós programok, az egészségtudatosság fejlesztését segítő előadások, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok, eltérő kultúrák megismerését elősegítő programok, további közösségfejlesztést célszó tevékenységek, programok, valamint a rendezvények megvalósításához szükséges beruházások, eszközbeszerzések.

 

A projekt komplex tevékenységeinek eredményeként megvalósul a társadalmi felzárkózás, a területi különbségek csökkennek, javul a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.

A támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2019.11.28. napján került sor.

 

A megvalósítás kezdete: 2019.06.01.

A megvalósítás vége: 2021.05.31.

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/efop-153-16-humn-szolgltatsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek

https://hajduboszormeny.hu/efop-153-16-2017-00014

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat:

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

Konzorciumvezető:

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
E-mail: info@hajduboszormeny.hu
Honlap: http://www.hajduboszormeny.hu

2020